Nederlandse Samenvatting

Over MindMint

Welkom op de pagina van MindMint, een platform met een verfrissende kijk op onderzoek.

MindMint biedt iedereen die interesse heeft in de wetenschap de kans om op een begrijpelijke manier meer over te weten te komen over onderzoek, direct van de experts. Op dit platform en via social media delen we artikelen, videos, en evenementen over ons eigen onderzoek en over ontwikkelingen in de wetenschap in het algemeen.

Het wordt steeds belangrijker om onderzoek effectief te delen met een breder publiek, zowel voor de academische wereld als voor de maatschappij. We horen dan ook vaker termen als ‘populaire wetenschap’ en ‘wetenschapscommunicatie’, maar de vraag blijft wat je daar als PhD student mee aan moet. Hoe breng je een boodschap genuanceerd, relevant en boeiend over, en wat betekent je publiek voor de manier waarop je communiceert?

Deze vragen hebben ertoe geleid dat we MindMint hebben opgezet, het eerste en enige wetenschapscommunicatieplatform in Groningen. Binnen dit platform kunnen PhD studenten oefenen met effectief communiceren van hun onderzoek. Wij hopen dat dit nuttig is voor hen èn interessant voor de wetenschapsliefhebber!

Onze missie bestaat hoofdzakelijk uit drie onderdelen:

  1. Ervoor zorgen dat PhD studenten (in eerste instantie die uit Groningen) hun communicatievaardigheden verbeteren, en zo hun onderzoek beter kunnen verspreiden.

  2. Een interdisciplinair netwerk vormen voor PhD studenten, onderzoekers en andere professionals.

  3. En als laatste, en misschien wel belangrijkste: een platform creëren waarop verschillende onderzoeken op een verstaanbare manier uitgelegd worden, met als doel de afstand tussen onderzoek en het brede publiek te verkleinen.

Als u even op de website rondkijkt, ziet u dat al onze artikelen in het Engels zijn: dat is nu eenmaal de taal van de wetenschap. Er zijn echter binnen MindMint een heel aantal Nederlandse leden actief, en zij staan er zeker voor open Nederlandstalige artikelen beschikbaar te maken. Een voorbeeld is ‘Vraag het de expert’, een column waar lezers een vraag insturen. In ons netwerk gaan we op zoek naar een expert, en dan wordt het antwoord gepubliceerd. Als u een brandende vraag heeft, stuur hem dan naar mindmint.contact@gmail.com, en dan beantwoorden we die ook graag in het Nederlands!
 

Mind Mint